สารหล่อลื่นเกรดพิเศษ สำหรับทุกอุตสาหกรรม

สารหล่อลื่นเกรดพิเศษ สำหรับทุกอุตสาหกรรม

ทุกอุตสาหกรรมต้องการสารหล่อลื่น เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะทั้งของตนเองและของผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมสิ่...
Show Product
น้ำมันและจาระบีเกรดพิเศษของ

น้ำมันและจาระบีเกรดพิเศษของ

โรงงานผลิตน้ำมันและจาระบีเกรดพิเศษของ คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม อาทิเช่น ISO 9001, ISO 14001 และมาตรฐานอื่นๆ เช่น NSF ISO 21469, Halal, Kosher, ...
Product
สารหล่อลื่นเกรดพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

สารหล่อลื่นเกรดพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

น้ำมันและจาระบีสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มจะต้องปลอดภัยต่อผู้บริโภค และจะต้องยืดอายุการใช้งานให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ของผู้ผลิตด้วย ...
Product