AIR COMPRESSORS

Home AIR COMPRESSORS

น้ำมันคอมเพรสเซอร์ของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น เมื่อถูกใช้งานในกระบวนการอัดแก๊ส หรือคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น : ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่าอากาศที่ถูกอัดนั้นปราศจากน้ำมันหรือการผสมกันกับแก๊สในระหว่างกระบวนการหรือแม้แต่สารทำความเย็น