Gear

Home Gear

คลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ช่วยให้คุณได้บรรลุถึงรายรับที่สูงขึ้นและช่วยลดต้นทุน น้ำมันเกียร์ที่พิเศษของเราช่วยยืดระยะเวลาการซ่อมบำรุงให้นานขึ้นหรืออาจจะไม่ต้องทำการซ่อมบำรุงเลยพร้อมกันนี้ยังมีประสิทธิภาพสูงและช่วยปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เกียร์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ช่วยทำให้คุณสามารถลดต้นทุนในการบำรุงรักษา ลดพลังงาน และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ

น้ำมันเกียร์ของคลูเบอร์ ลูบริเคชั่น ใช้น้ำมันแร่ (Mineral Oil) หรือ โพลีอัลฟาโอเลฟิน (PAO) หรือโพลีไกลคอล (PG) เป็นน้ำมันพื้นฐาน